Diverse afvalstoffen

Vervuilde gronden, gieterijzand,...

Afhankelijk van de verontreiniging bieden wij verschillende mogelijkheden aan rekening houdend met de aanwezige polluenten (biologische, fysisch-chemische en thermische reiniging). Na reiniging en een scherpe kwaliteitscontrole kan de grond nuttig toegepast worden in o.a. infrastructuurwerken.


Minerale afvalstromen

Minerale stromen met een organische verontreiniging, zoals bijv. catalyst, kalkhoudende slibs, moleculaire zeefgranulaten,… , worden thermisch behandeld en gevaloriseerd.


Organische afvalstromen 

Ook voor andere stromen hebben wij mogelijkheden binnen ons internationaal netwerk.VergoMax BV -  Robert Deltourlaan 1 te 8500 Kortrijk

Tel : +32 483 59 59 28 - Mail : info@vergomax.be

BTW : BE 0846 584 821