Afvalwater

Afvalwater

Water is een kostbaar goed. Wij adviseren en faciliteren u bij het terugwinnen van spoelwaters, proceswaters, koelwaters,… Samen kijken we welke zuiveringsgraad noodzakelijk is. VergoMax biedt u de best beschikbare techniek om een maximale waterrecuperatie te realiseren.


Advies op maat

We gaan na welke kostenverlagende optimalisaties er mogelijk zijn. Focus ligt daarnaast op het verminderen van de finaal af te voeren slibfractie. Voor deze fractie kijken we naar de meest duurzame valorisatiemogelijkheden.


Reductie waterverbruik

Door de afvalwaterbehandeling te optimaliseren, trachten we grote hoeveelheden proceswater terug te laten hergebruiken wat resulteert in een significant lager waterverbruik.

VergoMax BV -  Robert Deltourlaan 1 te 8500 Kortrijk

Tel : +32 483 59 59 28 - Mail : info@vergomax.be

BTW : BE 0846 584 821